Borobudur er et massivt buddhistisk monument i det centrale Java, 42 km nordvest for Yogyakarta. Borobudur-monumentet kombinerer: De symbolske former for stupaen, tempelbjerget (baseret på Mount Meru i hinduistisk mytologi) og mandalaen (et mystisk buddhistisk symbol på universet, der kombinerer pladsen som jorden og cirklen som himlen). Stilen på Borobudur var påvirket af indisk Gupta og post-Gupta kunst. Monumentet blev udpeget som et UNESCOs verdensarvssted i 1991.

Borobudur blev bygget mellem omkring 778 og 850 e.Kr., under Shailendra-dynastiet. Det blev begravet under vulkansk aske fra omkring år 1000 og tilgroet med vegetation, indtil det blev opdaget af den engelske løjtnant-guvernør Thomas Stamford Raffles i 1814. Et hold hollandske arkæologer restaurerede stedet i 1907-11. En anden restaurering blev afsluttet i 1983.

Bygget med omkring 2.000.000 kubikfod (56.600 kubikmeter) af grå vulkanske sten, omslutter Borobudur en lille bakke og er formet som en trappet pyramide med tre hovedniveauer – en firkantet base, et mellemniveau på fem kvadratiske terrasser og et øverste niveau med tre cirkulære terrasser – i alt ni mindre sektioner (tallet ni er magisk i buddhismen). Centeret, 35 meter over basen, består af en stor stupa.

Hvert af monumentets tre hovedniveauer repræsenterer en scene på vej mod bodhisattva-idealet om oplysning. De symboliserer den åndelige rejse, en pilgrim begynder ved den østlige trappe og går med uret rundt om hvert af monumentets ni niveauer, før han når toppen, en afstand på mere end 5 km.

På det laveste niveau (som er delvist skjult), er hundredvis af relieffer af jordiske ønsker, der illustrerer kama-dhatu (“følelsens rige”), den laveste sfære i det Mahayana-buddhistiske univers. På det næste niveau skildrer en række relieffer rupa-dhatu (mellemsfæren og “formens rige”) gennem begivenheder i Gautama Buddhas liv og scener fra Jatakas (historier om hans tidligere liv). Det øverste niveau illustrerer arupa-dhatu, “formløshedens rige” eller løsrivelse fra den fysiske verden.

Der er lidt dekoration, men langs terrasserne er 72 klokkeformede stupaer, hvoraf mange stadig indeholder en statue af Buddha, delvist synlig gennem det perforerede stenværk. Under Waicak-ceremonien, som finder sted en gang om året under en fuldmåne, går tusindvis af safranklædte buddhistiske munke i højtidelig procession til Borobudur for at mindes Buddhas fødsel, død og oplysning.

Det er muligt at købe en lokal guide i templeområdet, som kan vise dig rundt og fortælle om templet. Da vi besøgte templet var det ikke muligt at komme op, så vi måtte blive på grunden og nyde udsigten nedefra.

Udenfor tempelområdet, ligger byen med cafeer og butikker.